2021-2025

Siulersuisut

Siulittaasoq, Emil Kleemann

Atuisut sinniisaat (peqatigiiffiit mikinerit sinnerlugit)

Ilaasortaq, Finn Meinel

Atuisut sinniisaat (B-67)

Siulittaasup tullia, Nicolaj Graversen

Kommuneqarfik Sermersuup sinniisaa

(2021 juunimi iserpoq, kommunalbestyrelsip ataatsimeereernera kingorna)

Ilaasortaq, Lennart Hansen

Atuisut sinniisaat (Nûk)

Ilaasortaq, Kathrine Bødker

Namminersorlutik oqartussat sinniisaat

Ilaasortaq, Kristian Heilmann

Atuisut sinniisaat (GSS)

Ilaasortaq, Johannes Groth

Kommuneqarfik Sermersuup sinniisaa

2017-2021

Siulersuisut

Siulittaasoq, Hans Boassen

Atuisut sinniisaat (B-67)

Siulittaasup tullia, Finn Meinel

Namminersorlutik oqartussat sinniisaat

Ilaasortaq, Peter Oluf Meyer

Atuisut sinniisaat (Nûk)

Ilaasortaq, Emil Kleemann

Atuisut sinniisaat (peqatigiiffiit mikinerit sinnerlugit)

Ilaasortaq, Nicolaj Graversen

Kommuneqarfik Sermersuup sinniisaa

(2021 juunimi iserpoq, kommunalbestyrelsip ataatsimeereernera kingorna, Poul Petersen taarserlugu)

Ilaasortaq, Kristian Heilmann

Atuisut sinniisaat (GSS)

Ilaasortaq, Johannes Groth

Kommuneqarfik Sermersuup sinniisaa

Nuummi Illorsuit Timersortarfiit siulersuisui ilusilersorneqarput peqatigiiffiit, kommuni kiisalu namminersorlutik oqartussat tunuliaqutaqarfigalugit. Tassa imaappoq siulersuisut imatut ilusilersugaapput:

  1. Ilaasortaq ataaseq taassumalu sinniisua naalakkersuisoqarfimmit toqqarneqarsimassaaq
  2. Ilaasortat marluk taakkualu sinniisui marluk kommunalbestyrelsimit toqqarneqarsimassapput
  3. Ilaasortat sisamat taakkualu sinniisai sisamat sumiiffimmi timersoqatigiiffiit aallartitaat, tassalu atuisut sinnerlugit toqqarneqarsimassapput

Ajunngitsorsiat

  1. Siulittaasoq ukiumut 60.000 kr. 
  2. Ilaasortat sinneri inuk ataaseq ukiumut 30.000 kr.