Tivoli Nuuk 2019 starter den 31. August og slutter den 8. september.