Siunertaq

 

Malittarisassat uku Nuummi Illorsuit Timersortarfinnik atuisunut tamanut erseqqissuullutillu paasiuminartuussapput. Timersornikkut atortorissaarutit pitsaanerpamik atorneqarnissaat qularnaassavaat. Ukiup ingerlanerani peqatigiiffiit ilaat ilasortaqarnermikkut siuariassapput, allallu kinguariarlutik. Iligiit imaluunniit peqatigiiffiit nutaat aamma pisariaqarnerani inissaqartinneqarsinnaassapput.

 

Atortorissaarutit atuisunut assigiinngitsorpassuarnut atortinneqartarput – ass. peqatigiiffiit, meeqqat atuarfii, paaqqinniffiit, utoqqarnut timersornerit, firmat ilaallu ilanngullugit.  

 

Piffissat tunniunneqartut atorneqanngippata tamanna pillugu malittarisassaqarpugut, takuuk qupperneq 4. Peqatigiiffiit atuisullu allat nalunaaquttap akunneri atunngitsoorneqartut Nuummi Illorsuit Timersortarfinnut nalunaarutiginninnissaminnut pisussaapput, taavalu qularnaarneqassaaq allanut atorneqarsinnaalernisssaat.  

 

Atuiniarnerit tamarmik Nuummi Illorsuit Timersortarfinnut nalunaarutigineqassapput.  Nuummi Illorsuit Timersortarfiit suliffeqarfiuvoq imminut ingerlatittoq inuussutissarsiortutut ingerlatsiviusoq, aningaasaateqarfik Kommuneqarfik Sermersuumi angerlarsimaffeqarpoq.

  

Illorsuarnik timersortafinnik atuisunut malittarisassat

 

  • Timersortartut kisimik atisalersortarfinnut isersinnaapput, sungiusarnerullu kingornatigut kingusinnerpaamik nalunaaquttap akunnera 1 qaangiuppat anissapput.
  • Illorsuarni timersortarfinni pujortarneq sukannersumik inerteqqutaavoq.
  • Illorsuarni timersortarfinni sunoorsit/snusit atorneqarnissaat sukannersumik inerteqqutaavoq.
  • Pinnguarneq nipituuliornerlu akuerisaanngillat.
  • Illorsuup timersortarfiup atisat, puigukkat allallu nalillit akisussaaffiginngilai.
  • Atuarfeqarfiit, ilinniarnertuunngorniarfiup ilinniarfiilluunniit allat atuineranni susassaqanngitsut illorsuarnut timersortarfinnut iseqqusaanngillat.
  • Illorsuit timersortarfiit arsarfii/timersorfii kamippannik silami atortunik atorluni iserfigeqqusanngillat.
  • Timersorfiit killilikkat avataanni arsarneq akuerisaanngilaq.
  • Illorsuit timersortarfii arsaassuteqarluni imaluunniit sukuutseqarluni
  • Sisoraatit, sisuukalaarutit, meeraaqqanut qamutit assakaasullit assigisaallu illorsuarnut timersortarfinnut nassaqqusaanngillat.
  • Imermik pisariaqanngitsumik maangaannartitsilluni atuineq aamma sivisuallaartumik qorlortitsivigitinneq akuerisaanngillat.
  • Uffarfinni qorlortitsivinni kamippannik errorsineq aamma atisalersortarfinni pisariaqanngitsumik mingutsitsineq, pingaartumik silami arsaassimatilluni, akuerisaanngillat.
  • Illorsuit timersortafiit ullut tamaasa nal. 08:00 ammarneqartarput.
  • Ghb-hallen nal. 23:30 tamanit qimanneqariissaaq aamma Inussivik nal. 22:30, kisianni sungiusarnerup kingulliup naammassineraniit kingusinnerpaamik nalunaaquttap affaa qaangiuppat, cafeterialu tamanit qimanneqariissaaq nal. 22:15. Kisianni meeqqat inersimasunik ingerlaqateqanngitsut illorsuarmiit anissapput kingusinnerpaamik nal. 21:00.  
  • Malittarisassanik unioqqutitsinerit anisitaanermik aamma immaqa iseqqusaanngikkallarnermik kinguneqarsinnaapput.
  • Aammalu illorsuup pisortaanit piumasaqaatit tamarmik malinneqassapput.

Nutarterneqarpoq: Juni 2022

 

Timersortarfinnik pitsaanerpaamik atuineq

 

Malittarisassatut pingaarnertut illorsuit inniminnerneqartarput ukiumoortumik atuisunik agguaanermi, tamanna peqatigiiffinnut aamma Nuuk Ugeavisikkut ukiut tamaasa nalunaarutigineqartarpoq. Peqatigiiffiit nammineq piffissamik inniminniissapput. Ukiut ilaagut ammasarneq amerlanertigut atuarfiit ammaraangata aallartittarpoq, aasaaneranilu matugaangata naasarluni.

Atuineq

Timersornermi atortorissaarutinik pitsaanerpaamik eqqortumillu atuineq qulakkeerniarlugu peqatigiiffiit ilimagissavaat atuinerup annertussusaa nakkutigineqarsinnaammat, taamaaliornikkit qulakkkeernirlugu sungiusarfiit tunniunneqartut ilimagineqartutut atorneqartut.   

Peqatigiiffik sungiusarnermik aallartiffissamit kingusinnerusukkut allartissaguni peqatigiiffiup akisussaaffigaa Nuummi Illorsuit Timersortarfiit aallartiffissaminnik ilisimatissallugit kingusinnerpaamik ukiumoortumik aallartiffissaq sapaatip akunneranik 1-mik sioqqullugu.

Piffissarititaasoq atorneqanngitsoq ingerlaannartumik Nuummi Illorsuit Timersortarfiinut nalunaarutigineqassaaq. Paasineqarpat peqatigiiffiup timersortarfik piffissarititaasumi arlaleriarluni atunngikkaa nalunaaquttap akunnera eqqortinneqanngitsutut isigineqassaaq, ingerlatsinerlu tullinnguuttoq aallartinneqassaaq:

  1. Peqatigiiffik oqarasuaatikkut imaluunniit mailikkut/allakkatigut Nuummi Illorsuit Timersortarfinnit saaffigineqassaaq.
  2. Peqatigiiffik annerpaamik sapaatip akunneri 2 piffisssaralugit nassuiaasiussaaq.
  3. Peqatigiiffiup piffissarititaasut utertissavai imaluunniiit akuerineqarsinnaasumik atuisimannginnermut nassuiaassaaq piffissarlu tigummiinnarlugu.
  4. Peqatigiiffiup Nuummi Illorsuit Timersortarfinnit saaffiginnissut akinngippagu timersortarfigissaq arsaarutigineqassaaq piffissarlu atuisunut allanut tunniunneqarluni.
  5. Piffissaq nal. 16 – 20 meeqqanut inuusuttunullu 25 inorlugit ukiulinnut pingaarnerutinneqarpoq, meeqqat inuusuttullu piffissami pitsaasumi periarfissinniarlugit.

Taamaatitsinerit

Taamaatitsinerit sapinngisamik piaartumik nalunaarutigineqassapput.

Taamaatitsinerit ingerlaannartumik e-mailikkut nalunaarutigineqassapput uunga ghb-vagthallen@gnet.gl

 

 

 

Timersortartut unammmiuaaqatigiinnissaannik aaqqissuussinernillu kissaatit

 

Illorsuarnik inniminniiniarluni qinnuteqarneq  ingerlaavartumik e-mailikkut uunga ghb-hallen@gnet.gl nassiunneqassaaq – kisianni unammiuaaqatigiinnissap imaluunniit aaqqissuussinissap aallartinnissaa minnerpaamik qaammat 1 sioqqullugu. Illorsuup aamma peqatigiiffiit qinnuigissavai ukiumoortumik aallartinnissaq aallartitsinnagu unammiuaaqatigiinnissamik pilersaarusiorneq allartissinnaaqqullugu.   

 

Peqatigiiffinnut piumasaqaatit

 

Peqatigiiffik kommunimi nalunaarsorneqarsimassaaq tapiiffigineqarsinnaasutut akuerisaassaguni. Nalunaarsorneqarsimassalluni ukiut tamaasa kingusinnerpaamik 1. novembari  tullinnguuttut kommunimut tunninneqareersimassapput:

  • ataatsimeersuarnermit imaqarniliaq.
  • naatsorsuutit kukkunersiukkat, ataatsimeersuarnermi akuerisaasut.
  • ilaasortat allattorsimaffiat.
  • siulersuisut katitigaanerat, aamma
  • malittarisassat, allanngortinneqarsimappata.

Tigusiffik: https://sermersooq.gl/da/regler-for-tilskud/