TIMERSORTARFISSUARNI ATUISUT MALITASSAAT

1.   Timersortartut taamaallaat atisaajartarfinnut isersinnaapput kiisalu sungiusareernerup kingorna kingusinnerpaamik akunneq ataaseq qaangiutsinnagu qimareersimassavaat.

2.   Timersortarfinni pujortarneq inerteqqutaalluinnarpoq.

3.   Timersortarfinni snus-imik atuineq inerteqqutaalluinnarpoq.

4.   Asuli pinnguarneq nipituulionerlu inerteqqutaavoq.

5.   Timersortarfik atisanut, qimatanut imaluunniit allanut nalilinnut akisussaasuutinneqarsinnaanngilaq.

6.    Atuarfeqarfiit, ilinniartoqarfiit imaluunniit allat atuartitsinermut tunngasumik timersortarfimmi atuisuuneranni susassaqanngitsut iseqqusaanngillat.

7.   Silami kamippaat atortakkat timersortarfinni baanini atorneqaqqusaanngillat.

8.   Timersorfiit avataasigut arsalerinik inerteqqutaavoq.

9.   Silami arsaassutinik sukuutsinilluunniit atorluni timersortarfinnut isertoqaqqusaanngilaq.

10. Sisoraatit, kurebræt-it, barnevogn-it assigisaallu timersortarfinnut eqquteqqusaanngillat.

11. Atisaajartarfinni asuli imermik atuineq aammalu sivisuallaamik isersimaneq inerteqqutaavoq.

12. Silami kamippannik assigisaanillu saliineq imaluunniit asuli iperterineq sualuppoq silami isikkamik arsareerluni saliineq atisaajartarfinni inerteqqutaavoq.  

13. GHB-hallen nal. 23.30 qimanneqareersimasassaaq, taamatuttaaq Inussivik kingusinnerpaamik nal. 22.30, kingusinnerpaamilli akunneq affaq kingusinnerpaamik sungiusareersimatilluni qimanneqartassapput, taamatullu cafeteria kingusinnerpaamik nal. 22.15. Meeqqat inersimasumik ingiallorteqanngitsut kingusinnerpaamik timersortarfiit nal.21.00 qimassimassavaat.

14. Malitassanik avaqqutaarinninneq anisitaanermik kinguneqarsinnaavoq, kiisalu malitsigisaanik iseqqusaajunnaarallarnermik malitseqarsinnaalluni.

15. Taamatuttaaq timersortarfinni aqutsisut maleqqusaat tamarmik maleruarneqassapput.

 

Nutarterneqarfia: novemberi 2021

Covid-19 atatillugu malitassat

 

Nuummi Coronap tuniluunnera killilersimaarniarlugu, tamatumalu peqatigisaanik ulluinnaat ataqatigiiginnarnissaat qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut killilersuutinik nutaanik atuutilersitsipput. Tamassuma malitsigaa atuisunut malitassat nalimmassaqqinneqarnerat, matumani killilersuinerit atuuttut nalimmassarfiginiarlugit. Inussivimmi tiimit aggutaarnerinut atuutsinneqarallarsimasut kiisalu isersimasinnaasut 20-inik amerlanerpaaffissaliineq atorunnaarpoq.

Tamakkiisumik akiuussutissamik kapitissimasut kisimik isersinnaapput, sungiusarsinnaapput timersortarfinniissinnaallutillu, uani timersortartut, pulaartut, sungiusaasut ikiuuttullu tamarmik pineqarput. Marluk ataallugit ukiullit piumasaqaateqarfigineqanngillat taamaallaat. Naatsumik oqaatigalugu akiuussutissamik tamakkiisumik kapitissimanngikkuit sungiusariarsinnaanngilatit.

 

Sungiusarnerit ingerlanneqarnissaat

Sungiusarneq sioqqullugu:

 • Peqqinnissaqarfiup maleruaqqusai kiisalu innersuussutai malinneqassapput.
 • Sungiusariat sungiusaasullu timersortarfimmut isilinnginnermi assatik sprit-mik isaariaaniittumi salittassavaat.

Sungiusarnerup iluani:

 • Klubbi pinngitsoorani sungiusaasoqartassaaq imaluunniit inersimasumik ilalerlutik, taassuma malitassat maleruarmeqarnissaat akisussaaffigissavaa.

Sungiusareernerup kingorna:

 • Sungiusartoq imaluunniit aqutsisoq nualluummik corona-mik malunniuteqarsimaguni tunillatsissimallunilu, taava pinngitsoorani Timersortarfik, peqatigiiffik, sungiusaasut aamma sungiusaqataasut paasitinneqassapput.

Atuutilerfia:

Killilersuutit taakku maannamuugallartoq 5. decembari 2021 ilanngullugu atuutissapput.

Nutarterneqarpoq septemberi 2020

Timersortarfinni atuisunut COVID-19-qarnerani malittarisassat

Maleruaqqusat paasissutissallu pisortanit nutarterneqartuarput timersortarfiullu tamanna malinnaavigilluarpaa. Timersorneq pillugu sammisaqarnerit tapersersorpagut maannalu killiffik taamatut isikkoqartillugu iligiiaarluni kiisalu inunnut allanut timimiit timimut attuisumik timersornerit nuna tamakkerlugu ingerlanneqarsinnaapput.

Taamaattorli suli eqqumaffigisassaqarpoq uani maleruagassat eqqarsaatigalugit kiisalu timersorneq tamaat ataatsimut isigalugu. Tamakkualu malinneqartussaapput pingaaruteqar-portaaq eqqiluinnissaq pillugu malerugassat maleruarneqarnissaat, aajukulu timersortarfiup maleruaqqusai:

 • Timersortarfimmut isilinnginnermi tamatigut bakterianut toqoraatit (sprit) assannut atorneqartassapput (håndsprit, desinficerings servietter).
 • Kamippaat isaariaani peerneqassapput
 • Kamippaat nammattakkallu isiginnaartarfinnut imal. atisaajartarfinnut ilikkit, Timersortarfiup natianut ilinagit.
 • Snus aamma tikkummit sapinngisamik timersortarfimmi atornaveersaakkit
 • Sapinngisamik immissinnut attornaveersaaritsi. Attorluni ilassinninneq pinaveersaaruk.
 • Amerlanerpaamik inuit 100-t timersortarfimmi isersimasinnaapput.
 • Sapinngisamik qaninnerpaamik 2 meteri tikillugu inunnut allanut ungasittarit, iligiikkaarluni timersuutit kiisalu timersuutit inummiit inummut attuisinnaasut ingerlanneqarsinnaapput aatsaat peqataasunit timi nualluummik ersiuteqanngippat.
 • Allarut illit kisivit atoruk.
 • Timersuutini atortut, atisat, qaqorsaatit eqqiluisaarnissamullu atortut allat inoqatinnut allanut avitseqatiginagit.
 • Imerfiit illit kisivit atoruk, allanut avitseqatiginissaa pinaveersaartiguk.
 • Ataavartumik eqqiluisaarneq pingaartiguk, assersuutigalugu sungiusarnermi atortut assigisaallu ataavartumik asattakkit.
 • Timinni nualluummik tunillatsissimanissamut ilisarnaatit pigigukkit imaluunniit napparsimaguit angerlarsimaannarit.
 • Peqqinnissaqarfimminngaanniit malittarisassat maleruagassallu malinneqassapput.

NIT atuisunut mianersoqqissaarnissamik kaammattuivoq kiisalu malerugassat atuuttut maleruaqqullugit (una takuuk www.nun.gl )

Imminut paarinissatsinnut ikioqatigiitta timersortarfik eqqiluitsuutinneratigut. Timersortarfik ullut tamaasa eqqiarneqartarpoq.

Maleruagassat nutaat maleruaqqusallu NIT-imeersut suliarineqarput Naalakkersuisunit aammalu nualluussuaqarnerani ataatsimiititaliamit paasissutissat nutaat nalunaarutigineqartut aallaavigalugit kiisalu COVID-19 ineriartornera nunatsinni aallaavigalugu. 

Covid-19 atatillugu periuusissat

 

Piffissaq ingerlareersimalerpoq timersortarfiit ammaqqinneraniilli. Timersortarfiit ammaqqinneranik malittarisassat pilersinneqarsimapput atuisunut maleruaqqusat paasissutissallu pisortanit suliat naapertorlugit.

Massakkut takusinnaalerparput nalimmassaasoqartariaqartoq aaqqiissuteqarnissarlu pisariaqalersoq atuisut eqqarsaatigalugit, uani eqqarsaatiginerullugu atuisut timersoreeraangamik paarlaattarneri pillugit tassani klubbit paarlaannerini ataatsimoornerit annertuut pinaveersaartinniarlugit, pisortanit killilersuinerit malillugit inuit taamaallaat100-t timersortarfimmi isersimaqqusaanerat naapertorlugu.

Sungiusarnerit ingerlanneqarnissaat

Sungiusarneq sioqqullugu:

 • Peqqinnissaqarfiup maleruaqqusai kiisalu innersuussutai malinneqassapput.
 • Sungiusartut kajumissutsminnillu ikiuuttut tunillatsiasutut malunnaateqarsinnaasut eqqummaarilluartariaqarput sungiusarnerit aallarteqqinnissaannut.
 • Meeqqat timersoriat angajoqqaaminnik aggiunneqartut sapinngisamik timersortarfiup silataanut imaluunniit isaariaanut oqqunneqassapput, isiginnaartoqarsinnaaneq pillugu isersimasinnaasut killeqarmata, ataanili atuaruk ”sungiusarnerup iluani”
 • Sungiusariat sungiusaasullu timersortarfimmut isilinnginnermi pinngitsooratik assatik sprit-mik isaariaaniittumi tanittassavaat.

Sungiusarnerup iluani:

 • Sungiusaqatigiit iluanni pinngitsoorani sungiusaasoqartassaaq imaluunniit inersimasumik ilalerlutik.
 • Sungiusarnerup iluani eqqummaariffigineqassaaq maleruaqqusat maleruarneqarnissaat. Ataatsimoorluta akisussaaffigaarput, nalornissuteqaruit timersortarfimmi sulisut saaffigisinnaavatit.
 • Ataatsimoornerit pillugit killilersuinerit peqqutaallutik meeraq ataasiinnarmik nakkutiginnittumik ilaqassaaq uani anaanaq, ataataq paarsisorluunniit, maleruaqqusani inuit timersortarfiup iluani amerlanerpaamik 100-uinnaaqqussaanerat malillugu.

Sungiusareernerup kingorna:

 • Sungiusarneq naammasseqqammiinnartoq sapinngisamik timersortarfik qimanneqartassaaq 15 minutsit nalinginnaasumit sungiusarfiusoq sioqqullugu tamanna pissutaavoq hold-it allat isertussaammata.
 • Sungiusartoq imaluunniit aqutsisoq nualluummik corona-mik malunniuteqarsimaguni tunillatsissimallunilu, taava pinngitsoorani Timersortarfik, peqatigiiffik, sungiusaasut aamma sungiusaqataasut paasitinneqassapput.

Sungiusarnerup iluani isiginnaartut:

 • Timersortarfimmi sungiusartoqarnerani isiginnaartoqaqqusaanngilaq eqqaassanngikkaanni sungiusariaq meeraq ataaseq ingiallorteqarsinnaanera. (Isersimasut 100-t tikinngippagit isiginnaartoqarsinnaatitaavoq imminnulli qanillinaveersaarnissaq eqqumaffigiuk)