Bestyrelsen - Nuummi Illorsuit Timersortarfiit

Hans Boassen

Formand

Finn Meinel

Næstformand

Emil Kleemann

Medlem

Peter Oluf Meyer

Medlem

Kristian Heilmann

Medlem

Poul Petersen

Medlem

Johannes Groth

Medlem

Godthåbhallens bestyrelsen består af repræsentanter fra de foreninger, Kommuneqarfik Sermersooq og selvstyret. Dvs. bestyrelsen sammensættes som følger:

  1. Et medlem og en suppleant udpeges af Landsstyremedlemmer for Kultur og Uddannelse
  2. To medlemmer og to suppleanter udpeges af Kommunalbestyrelse.
  3. Fire medlemmer og 4 suppleanter udpeges af vælges af byens idrætsforeninger, som er hovedlejere af hallen