2021-2025

Bestyrelsen - Nuummi Illorsuit Timersortarfiit

Emil Kleemann

Formand

Repræsentant for brugere, (Mindre klubber)

Finn Meinel

Medlem

Repræsentant for brugere (B-67)

Nicolaj Graversen

Næstformand

Repræsentant for Kommuneqarfik Sermersooq

Trådte ind i 2021 juni mdr efter kommunalvalg

Lennart Hansen

Medlem

Repræsentant for brugere, (Nûk)

Kristian Heilmann

Medlem

Repræsentant for brugere, (GSS)

Kathrine Bødker

Medlem

Repræsentant for Selvstyret

Johannes Groth

Medlem

Repræsentant for Kommuneqarfik Sermersooq

2017-2021

Bestyrelsen - Nuummi Illorsuit Timersortarfiit

Hans Boassen

Formand

Repræsentant for brugere, (B-67)

Finn Meinel

Næstformand

Repræsentant for Selvstyret

Emil Kleemann

Medlem

Repræsentant for brugere, (NNAP, Bordtennis)

Peter Oluf Meyer

Medlem

Repræsentant for brugere, (Nûk)

Kristian Heilmann

Medlem

Repræsentant for brugere, (GSS)

Nicolaj Graversen

Medlem

Repræsentant for Kommuneqarfik Sermersooq

Trådte ind i 2021 juni mdr efter kommunalvalg, og erstatter Poul Petersen

Johannes Groth

Medlem

Repræsentant for Kommuneqarfik Sermersooq

Godthåbhallens bestyrelsen består af repræsentanter fra de foreninger, Kommuneqarfik Sermersooq og selvstyret. Dvs. bestyrelsen sammensættes som følger:

  1. Et medlem og en suppleant udpeges af Landsstyremedlemmer for Kultur og Uddannelse
  2. To medlemmer og to suppleanter udpeges af Kommunalbestyrelse.
  3. Fire medlemmer og 4 suppleanter udpeges af vælges af byens idrætsforeninger, som er hovedlejere af hallen

Vederlag:

  1. Formandens årligt vederlag pålydende 60.000 kr. 
  2. Øvrige medlemmer pr. medlem årligt vederlag pålydende 30.000 kr.