ORDENSREGLEMENT FOR BRUGERE AF HALLERNE

 1. Kun sportsudøvere har adgang til omklædningsrummene og skal have forladt disse senest ½ time efter træningens ophør.

 2. Rygning i den store sal er strengt forbudt.

 3. Leg og støjende adfærd er ikke tilladt. Sådan adfærd kan medføre bortvisning samt en evt. karantæne.

 4. Hallen påtager sig intet ansvar for tøj, glemte sager og andre værdisager.

 5. Uvedkommende har ingen adgang til den store sal i skolevæsenets undervisningstid.

 6. Det er ikke tilladt at betræde hallens baner med udendørs fodtøj.

 7. Boldspil uden for de afmærkede baner er ikke tilladt.

 8. Der er ingen adgang til hallen med fodboldstøvler eller skøjter på.

 9. Det er ikke tilladt at medtage ski, kurebræt, barnevogne o.lign.  i hallen.

 10. Al unødvendigt vandspild samt for længe ophold i brusebadene er ikke tilladt.

 11. Støvlevask etc. i brusebadene samt unødvendig tilsmudsning af omklædningsrum, specielt efter udendørs fodbold, er ikke tilladt.

 12. Alle skal have forladt hallen 23:30, dog senest ½ time efter sidste træningstime og alle skal være ude fra cafeteriet 22:15. Børn uden voksne ledsagelse skal dog være ude af hallen senest kl. 21:00 og i INUSSIVIK skal alle have forladt hallen 22:30.

 13. I øvrigt skal enhver henstilling fra haldirektøren efterkommes.

Ordensreglement for brugere af hallerne med relation til COVID-19​

Opdateret september 2020

Informationer om retningslinjer bliver løbende opdateret af myndighederne og som idrætshal følger vi med i udviklingen. Vi bakker op om idrætsaktiviteter og som situationen er som nu, så kan holdsport og kontaktsport gennemføres i hele landet.

Der er dog stadig visse forbehold og retningslinier forbundet med idræt og fysisk aktivitet generelt, som skal følges og det er vigtigt at man følger hygiejniske retningslinjer, her er vores ordensreglement:

 • Man skal altid bruge håndsprit eller desinficerings servietter før man går ind i hallerne. Disse er ved indgangene.

 • Sko og fodtøj skal tages af ved indgangen.

 • Læg sko og tasker ved tribunerne eller i omklædningsrummene. Det er ikke tilladt at ligge det på gulvet.

 • Undgå så vidt som muligt at indtage snus og tyggegummi i hallerne.

 • Begræns fysisk kontakt. Undgå håndtryk, kindkys og kram.

 • Der må højest være 100 personer i hallen.

 • Hold så vidt muligt afstand på 2 meter, dog er holdsport og kontaktsport tilladt, hvis du er symptomfri.

 • Håndklæder skal ikke deles

 • Del ikke idrætsudstyr/tøj/håndsæbe og andre personlige hygiejne produkter med andre

 • Del ikke drikkedunke og andre vandstationer med andre

 • Rengør jævnligt jeres ting såsom træningsudstyr o.a.

 • Bliv hjemme ved symptomer

 • I øvrigt skal enhver henstilling fra sundhedsstyrelsen efterkommes.

NIT opfordrer brugerne til forsigtighed og at man følger de generelle retningslinjer (se www.nun.gl )

Beskyt dig selv og andre ved at hjælpe os med at holde hallerne rene. Hallerne bliver rengjort hver dag.  

Det nye reglement og retningslinjer fra NIT sker på baggrund af de nye nationale anbefalinger fra Naalakkersuisut og Epidemikommission og den generelle udvikling i relation til COVID-19 situationen i Grønland