ORDENSREGLEMENT FOR BRUGERE AF HALLERNE

 1. Kun sportsudøvere har adgang til omklædningsrummene og skal have forladt disse senest ½ time efter træningens ophør.

 2. Rygning i den store sal er strengt forbudt.

 3. Leg og støjende adfærd er ikke tilladt. Sådan adfærd kan medføre bortvisning samt en evt. karantæne.

 4. Hallen påtager sig intet ansvar for tøj, glemte sager og andre værdisager.

 5. Uvedkommende har ingen adgang til den store sal i skolevæsenets undervisningstid.

 6. Det er ikke tilladt at betræde hallens baner med udendørs fodtøj.

 7. Boldspil uden for de afmærkede baner er ikke tilladt.

 8. Der er ingen adgang til hallen med fodboldstøvler eller skøjter på.

 9. Det er ikke tilladt at medtage ski, kurebræt, barnevogne o.lign.  i hallen.

 10. Al unødvendigt vandspild samt for længe ophold i brusebadene er ikke tilladt.

 11. Støvlevask etc. i brusebadene samt unødvendig tilsmudsning af omklædningsrum, specielt efter udendørs fodbold, er ikke tilladt.

 12. Alle skal have forladt hallen 23:30, dog senest ½ time efter sidste træningstime og alle skal være ude fra cafeteriet 22:15. Børn uden voksne ledsagelse skal dog være ude af hallen senest kl. 21:00 og i INUSSIVIK skal alle have forladt hallen 22:30.

 13. I øvrigt skal enhver henstilling fra haldirektøren efterkommes.

Ordensreglement for brugere af hallerne med relation til COVID-19​

Opdateret september 2020

Informationer om retningslinjer bliver løbende opdateret af myndighederne og som idrætshal følger vi med i udviklingen. Vi bakker op om idrætsaktiviteter og som situationen er som nu, så kan holdsport og kontaktsport gennemføres i hele landet.

Der er dog stadig visse forbehold og retningslinier forbundet med idræt og fysisk aktivitet generelt, som skal følges og det er vigtigt at man følger hygiejniske retningslinjer, her er vores ordensreglement:

 • Man skal altid bruge håndsprit eller desinficerings servietter før man går ind i hallerne. Disse er ved indgangene.

 • Sko og fodtøj skal tages af ved indgangen.

 • Læg sko og tasker ved tribunerne eller i omklædningsrummene. Det er ikke tilladt at ligge det på gulvet.

 • Undgå så vidt som muligt at indtage snus og tyggegummi i hallerne.

 • Begræns fysisk kontakt. Undgå håndtryk, kindkys og kram.

 • Der må højest være 100 personer i hallen.

 • Hold så vidt muligt afstand på 2 meter, dog er holdsport og kontaktsport tilladt, hvis du er symptomfri.

 • Håndklæder skal ikke deles

 • Del ikke idrætsudstyr/tøj/håndsæbe og andre personlige hygiejne produkter med andre

 • Del ikke drikkedunke og andre vandstationer med andre

 • Rengør jævnligt jeres ting såsom træningsudstyr o.a.

 • Bliv hjemme ved symptomer

 • I øvrigt skal enhver henstilling fra sundhedsstyrelsen efterkommes.

NIT opfordrer brugerne til forsigtighed og at man følger de generelle retningslinjer (se www.nun.gl )

Beskyt dig selv og andre ved at hjælpe os med at holde hallerne rene. Hallerne bliver rengjort hver dag.  

Det nye reglement og retningslinjer fra NIT sker på baggrund af de nye nationale anbefalinger fra Naalakkersuisut og Epidemikommission og den generelle udvikling i relation til COVID-19 situationen i Grønland

Covid-19- protokol

Der er nu gået noget tid efter hallerne er genåbnet. Der har siden nedlukningen i foråret fik hallen nedskrevne ordensreglement for brugerne, det tyder på at vi skal finde løsninger på hvordan vi tilpasser os for gældende restriktioner og ordensreglement herunder at hallen laver forskudte træningstidspunkter, således at større forsamlinger ved skifte undgås.

For afvikling af træning

Før træning:

 • Sundhedsmyndighedernes til en hver tid gældende retningslinjer og anbefalinger følges.
 • Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning.
 • Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske om muligt uden for hallen eller i gangen, da der ikke er meget plads til tilskuere under træning grundet restriktioner, læs dog punktet ”under træning” nedenfor.
 • Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning.

Under træning:

 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. hold.
 • Vær altid opmærksom på at overholde det gældende forsamlingsforbud under træningen. Det er et fælles ansvar, du kan altid henvende dig til personalet.  
 • Grunden forsamlingsforbuddet må man kun have som barn maks. 1 ledsager med, herunder mor, far eller en anden form for ledsager som er ansvarlig for barnet, dette udelukkende risiko for at samles mere end 100 personer.

Efter træning:

 • Alle forlader hallen kort efter træningen er slut pga. forskudte træningstidspunkter betyder det også at man skal forlade hallen 15 minutter før planlagt slut, således en anden klub eller hold kan komme ind.
 • Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal hallen, foreningen, trænere og medspillere orienteres om dette.

Tilskuere ved træning:

 • Der må ikke befinde sig tilskuere i hallen under træning, bortset fra at man må have en ledsager med som barn. (Dette gælder ikke hvis tilstedeværende er under 100 personer dermed kan tilskuere accepteres, dog med god afstand til hinanden)